• Ontzorging en service
  • 24/7 geholpen
  • Uitgebreide mogelijkheden
Ontzorging en service

Privacy­verklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die je ons geeft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we jouw privacy hierbij waarborgen en welke rechten je hebt. Indien je wil weten van welke cookies wij gebruik maken, kun je dat lezen in onze cookie policy.

Verwerkings­verantwoordelijke

Cobytes B.V.
Industrieweg 27
3401 MA IJsselstein

Hierna te noemen “Cobytes” of “wij”.

Privacy­beleid

Wij, als Cobytes, respecteren jouw privacy. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevens­bescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons geeft zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Door het bezoeken van de website van Cobytes en door gebruik te maken van de diensten die Cobytes aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig met de voorwaarden zoals in deze privacy policy opgenomen. Deze privacy policy is van toepassing op alle dienstverlening van Cobytes.

Persoons­gegevens

Cobytes verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

De meeste persoonsgegevens van jou die wij verwerken lever je zelf aan. Om welke specifieke persoonsgegevens dit gaat, hangt af van de betreffende dienstverlening. Persoonsgegevens die wij gebruiken om jou te kunnen helpen zijn onder andere jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, bedrijfsgegevens en serverlogs.

Daarnaast verzamelen wij ook jouw persoonsgegevens via de cookies op on ze website. Hier kun je meer over lezen in onze cookie policy.

Doeleinden van verwerking persoons­gegevens

Cobytes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jouw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Cobytes in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Grondslagen voor de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je hiervoor toestemming heeft gegeven, omdat we deze nodig hebben voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met jou, omdat we een wettelijke verplichting hebben of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming op ieder moment in trekken door contact met ons op te nemen.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze sociale mediapagina’s, ontvangt Cobytes jouw persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, telefoonnummer en e-mailadres. Alle gegevens die Cobytes middels de communicatie via sociale mediapagina’s ontvangt, zoals jouw NAW-gegevens, worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij kunnen jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden, zoals een telefoondienst. We delen deze gegevens uitsluitend ter uitvoering van de overeenkomst of met jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Als wij jouw gegevens delen met derden leggen wij deze derden de verplichting op om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan en deze goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte (EER) nemen we waar nodig extra maatregelen.

Bewaartermijn

Cobytes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Soort gegevensBewaartermijn en reden
Gegevens van klantenJouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je een klant bent van Cobytes. Als de klantrelatie wordt beëindigd, bewaart Cobytes jouw gegevens maximaal één jaar, met uitzondering van gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat zoals facturen.
Gegevens van leveranciersJouw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij een lopende overeenkomst hebben of zolang als je onze contactpersoon bent voor de leverancier en zolang we daartoe verplicht zijn door de wet.
Gegevens van bezoekers van onze websiteJouw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met onze cookie policy.
Gegevens van medewerkerPersoonsgegevens van medewerkers worden bewaard zolang de medewerker in dienst is bij Cobytes. Als dit dienstverband wordt beëindigd, bewaart Cobytes deze gegevens maximaal één jaar, met uitzondering van een gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
Gegevens van sollicitantenJouw gegevens als sollicitant worden maximaal drie maanden na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard.

Jouw recht en met betrekking tot jouw persoons­gegevens

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cobytes. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je een verzoek wil indienen voor de uitvoering van jouw recht kun je contact opnemen met Cobytes via privacy@cobytes.com.

Indien je een klacht hebt over onze gegevensverwerking verzoeken we je om deze telefonisch of per e-mail bij ons te melden. Uiteraard hopen wij hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren treft Cobytes passende beveiligingsmaatregelen. Het betreft zowel technische als organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Een aantal van deze maatregelen zijn:

Wijziging privacy policy

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. De meest actuele privacy policy vind je altijd in onze privacy policy. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2024.

logo keuzehulp

Niet zeker welk
pakket of dienst past
bij jouw organisatie?

Beantwoord in 1 minuut een aantal vragen en kom erachter!

Start de keuzehulp
1

Hoe belangrijk is hosting voor jou?

Gebruik je jouw hosting hobbymatig, of is het van cruciaal belang voor jouw bedrijf?

Hobbymatig
Informatief
Cruciaal
2

Voor welke toepassing heb je hosting nodig?

Wil je een website, webshop of (maatwerk) applicatie hosten?

Website
Webshop
Applicatie
3

Moet de hosting kunnen schalen?

Heb je veel te maken met pieken en dalen? bijvoorbeeld tijdens vakantie periode's, black friday, mailings, kerst etc?

Nee
Soms
Regelmatig
4

Hoeveel bezoekers komen er per dag op jouw website?

Dit is erg bepalend voor het type hosting.

Geen idee
< 1000
> 1000
5

Wat voor maandbudget heb je voor hosting?

Wij kunnen vrijwel altijd een passende oplossing bieden voor ieder budget.

€€
€€€
6

Wil je (of jouw team) zelf aan de knoppen zitten?

Heb je zelf veel technische kennis? Of wil je graag complete onzorging?

Nooit
Liever niet
Graag
7

Wie draagt (bij voorkeur) verantwoordelijkheid voor jouw hosting

Kom je zelf in actie bij calamiteiten? Of laat je dit aan ons over?

Ikzelf
Gezamelijk
Hostingpartij
Vragenlijst afronden

Bedankt voor het invullen!

Er is iets mis, we kunnen op basis van jouw keuzes geen advies geven.

Neem even telefonisch contact met ons op: 088-8788900 of stuur een e-mail naar sales@cobytes.com.

Het lijkt erop dat je een managed VPS nodig hebt.

Jouw eisen aan hosting zijn hoog, dit vereist een maatwerk oplossing, bijvoorbeeld een High-Available cluster.

Vul onderstaand formulier in om jouw persoonlijke advies te ontvangen. Geen zorgen, je zit nergens aan vast. Ons advies is geheel vrijblijvend!

Wanneer u een aanvraag doet gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacyverklaring. We gaan uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens.