Notice & Takedown

Notice & Takedown

 1. Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kun je een klacht melden over materiaal of informatie die op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
 2. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee werkweken, behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.
 3. Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 24 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
 4. Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
 5. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Vul de volgende gegevens in:

Achternaam, voornaam:

 


Adres:

 


Woonplaats:

 


E-mailadres:

 


Telefoonnummer:

 


Naam van bedrijf of instantie (indien van toepassing):

 


Website waar klacht betrekking op heeft:

 


 

Ben jij een:

 • Een gebruiker van een door ons gehoste website
 • Ouder van een gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website
 • Een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website
 • Een rechthebbende van gepubliceerd
 • Anders, namelijk:

   

Bewijs:

Lever bij je klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:

 • URL
 • Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd
 • Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser
 • Screenshot

Wat is de eis?

 • Weghalen/blokkeren van het materiaal
 • Afgifte NAW-gegevens websitehouder
 • Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de website
 • Anders, namelijk:

   

Wat is de grond van de klacht:

 • Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder
 • Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
 • Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder
 • Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
 • Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
 • Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst
 • Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
 • Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming
 • Anders, namelijk:Toelichting op de melding (vrije tekst):

 

 


 

 


 

Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:

Verklaar je dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.

Is geprobeerd de website zelf te benaderen?

Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

 

 


 

Is er sprake van een spoedmelding?

Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.

Zo ja, motiveer de reden van de spoedmelding:

 

 


 

 


 

Verklaring:

 • Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.